Nữ sinh bị kẹt lại trường với thầy giáo trẻ trong cơn bão lớn