Chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhưng lại trở thành bữa sáng của anh